Transportes formaliza o contrato de conservación de estradas na provincia de Lugo

LugoXa

O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible formalizou un contrato para a execución de diversas operacións de conservación e explotación de estradas do Estado na provincia de Lugo, cun orzamento de 14,7 millóns de euros (IVE incluído).

obras estrada nacional vi
obras estrada nacional vi
15 abr 2024

O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible formalizou un contrato para a execución de diversas operacións de conservación e explotación de estradas do Estado na provincia de Lugo, cun orzamento de 14,7 millóns de euros (IVE incluído). Proximamente, o anuncio correspondente será publicado no Boletín Oficial do Estado.

O contrato abarca un total de 104,76 km de estradas, que inclúen 47,7 km de autovía, e ten unha duración de tres anos, con posibilidade de prórroga por outros dous anos, máis outra adicional por un máximo de nove meses. Enmárcase no programa de conservación e explotación de estradas do Ministerio, que permite manter a vialidade na Rede de Estradas do Estado (RCE) para que sexa accesible en adecuadas condicións para todos os cidadáns.

O sector indicado é o 5, que inclúe a autovía A-6, entre os km 407,3 e 455, a estrada N-6, nos tramos do km 406,75 ao 423,485 e do km 429,075 ao 462 e a estrada N-6A; entre os km 459,6 e 467.

Ademais, este contrato incorpora un proxecto específico de pequenas obras necesarias para mellorar a funcionalidade da vía. En concreto, para a corrección de 26 ESMAMs (Elementos Susceptibles de Mellora mediante Actuacións de Mantemento) na N-6 identificados.

Características do modelo de conservación

O modelo de contratos mixtos (servizos e obra) para a execución de operacións de conservación e explotación persegue ofrecer un servizo integral de mobilidade ao usuario, mellorar o estado da estrada e rede e optimizar os recursos públicos.

A través deles, realízanse traballos de axuda á vialidade e conservación ordinaria das estradas, para permitir que a infraestrutura e os seus elementos funcionais dispoñan das mellores condicións de circulación e seguridade posibles.

Inclúense actuacións como: axenda de información de estado e programación, axuda a explotación e estudos de seguridade viaria e mantemento dos elementos da estrada con adecuados niveis de calidade.

No marco da estratexia de redución de emisións e mellora da eficiencia enerxética, introducíronse unha serie de novidades nos pregos destes contratos:

• En 2022, incorporáronse medidas de eficiencia enerxética nas instalacións de servizo tales como o autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de aforro enerxético na iluminación ou a implantación de vehículos automóbiles eléctricos.
• Ademais, desde 2023, inclúense nos contratos criterios relativos á mitigación e compensación da pegada de carbono. Con iso perséguese a redución das 71.640 toneladas de CO2 anuais que xera o funcionamento ordinario e os labores de mantemento e explotación da Rede de Estradas do Estado e refórzase a orientación cara aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) cos que está comprometido o Ministerio.